e-mail: zamowienia@3mind.pl     |     tel. kontaktowy: +48 501 087 700